Architektura krajobrazu BRZOZOWISKO

ulica Długa 132, 05-300 Budy Barcząckie
NIP: 8222169844
Anna Gryglas
tel.: 504 548 530
email: biuro@brzozowisko.com

 

Tel: +48 504 548 530 | Mail: biuro@brzozowisko.com

Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki jest jednym z najstarszych miast wschodniego Mazowsza. Pierwotne nazwy tego miasta to między innymi Mensko, Mieńsko lub Mińsko. Najprawdopodobniej nazwa ta pochodzi od rzeki Mieni. Mińsk Mazowiecki należy do aglomeracji warszawskiej. Jest to także siedziba powiatu mińskiego oraz gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki. W 2019 roku w mieście tym mieszkało 40 999 ludzi. Jest ono położone w odległości 20 km od granicy oraz 38 km od centrum Warszawy.

Najstarsze miasto wschodniego Mazowsza

W Mińsku Mazowieckim można zauważyć rozwinięty handel, usługi oraz przemysł. Jeżeli chodzi o edukację, to znajdziemy tutaj szkołę wyższą, 6 szkół średnich czy uniwersytet trzeciego wieku. Mińsk Mazowiecki posiada także dom kultury, szkołę artystyczną, dwie biblioteki oraz dwa muzea. Znajduje się tam baza lotnicza, żandarmeria oraz wojskowa komenda uzupełnień. Obecnie Mińsk Mazowiecki jest miejscem zamieszkania dla wielu osób, które pracują w Warszawie.

Historia miasta

Mińsk Mazowiecki posiada bogatą historię, która sięga ponad sześciuset lat. Miejscowość ta otrzymała prawa miejskie w roku 1421. W mieście tym znajduje się kilkanaście obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków. Spotkać się tam możemy także z całymi obszarami zabudowy, które są chronione przez plan zagospodarowania przestrzennego.

Położenie miasta

Mińsk Mazowiecki jest umiejscowiony na wysokości 147 m n.p.m. Generalnie powierzchnia miasta jest płaska, oprócz głęboko wciętej doliny rzeki Srebrnej. Miejscowość jest umiejscowiona w dorzeczu Wisły. Mińsk leży na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej, która jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego.

Miasto znajduje się blisko terenów zielonych. Zazwyczaj wyróżnia się w tym przypadku dwa typy zieleni. Pierwszym są tereny leśno-parkowe, które znajdują się w centrum miasta oraz przy południowej granicy. Natomiast drugi typ zieleni to łąki z niewielkimi lasami. Wchodzą one w skład Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Architekt krajobrazu Mińsk Mazowiecki
Ogrodnik Mińsk Mazowiecki
Projektant krajobrazu Mińsk Mazowiecki

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Sprawdź dojazd
Pałac Dernałowiczów - Sprawdź dojazd
Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej w Mińsku Mazowieckim - Sprawdź dojazd
Park Dernałowiczów - Sprawdź dojazd
Najstarsza sosna w Polsce - Sprawdź dojazd