ulica Długa 132, 05-300 Budy Barcząckie
NIP: 8222169844
Anna Gryglas
tel.: 504 548 530
email: biuro@brzozowisko.com

 

Tel: +48 504 548 530 | Mail: biuro@brzozowisko.com

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Świątynia mariawicka znajduje się w Mińsku Mazowieckim. Jest to siedziba parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Położona jest ona w diecezji lubelsko-podlaskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Został on wybudowany przez mińskich mariawitów w latach 1908-1911. Wzniesiony został w stylu neogotyckim. Gdy nastała II wojna światowa, kościół został sprofanowany przez Niemców. Utworzono w nim magazyn zbożowy. Po wojnie natomiast kościół został gruntownie wyremontowany.

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest przykładem architektury sakralnej, która została poddana kilkukrotnej przebudowie. Na początku kościół został wzniesiony w stylu gotyckim, natomiast w XIX wieku został przebudowany klasycystycznie według projektu Henryka Marconiego. Dzisiejsza forma kościoła wynika z projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, który zainicjował przebudowę w latach 1907-1911.

Na samym początku mnisi mariawici gromadzili się w wynajmowanych prywatnych domach. Właśnie tam urządzano kaplice. Pierwsza z nich znajdowała się przy ulicy Siennickiej. Natomiast późniejsza przy ulicy Ignacego Daszyńskiego. Okazało się, że parafia szybko się rozrasta, dlatego konieczna była budowa kościoła. Na początku budowy parafianie nie mieli proboszcza na miejscu. Dlatego budowę kościoła nadzorowali wybrani parafianie, czyli Ignacy Żołędowski, Franciszek Karpiński oraz Jan Kornatka. W dniu 23 lutego 1909 roku parafia została oficjalnie oraz prawnie zatwierdzona. Pierwszym proboszczem został ojciec Bolesław Maria Łukasz Wiechowicz.

Kościół jest trzynawowy na planie krzyża łacińskiego. Sama świątynia składa się z nawy głównej oraz dwóch naw bocznych. Znajduje się tam także kruchta wejściowa, nad którą jest chór i prezbiterium, po którego bokach znajduje się zakrystia i kaplica. Natomiast na zapleczu kościoła umieszczone są obiekty gospodarcze. Co ciekawe, nawa główna jest sklepiona gotycko, natomiast boczne są sklepione płasko.