ulica Długa 132, 05-300 Budy Barcząckie
NIP: 8222169844
Anna Gryglas
tel.: 504 548 530
email: biuro@brzozowisko.com

 

Tel: +48 504 548 530 | Mail: biuro@brzozowisko.com

Plac bankowy

Plac ten położony jest w śródmieściu Warszawy. Usytuowany jest on pomiędzy aleją „Solidarności” a wylotami ulic Senatorskiej oraz Elektoralnej. Powstał on w 1825 roku w miejscu dziedzińca pałacu Ogińskich. Wzniesiono go w związku z budową w miejscu istniejących pałaców Leszczyńskich oraz Ogińskich trzech monumentalnych gmachów, które zostały zaprojektowane przez Antonia Corazziego. Mowa tutaj o pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, pałacu Ministra Skarbu oraz gmachu Giełdy i Banku Polskiego.

Duża część powierzchni została zaprojektowana tylko pod funkcję tranzytową. Znajduje się tutaj ogromny potencjał przestrzenny. Możemy spotkać na tym placu budynki o ogromnej wartości historyczno-architektonicznej. Jest to także siedziba władz miasta i województwa. Obiekty mają więc wysoką rangę administracyjną.

Plac ten był najważniejszy dla Warszawy pod wieloma względami. Nie tylko znajdowały się tutaj siedziby władz miasta, ale także stykały się główne arterie komunikacyjne. Wysoką rangę tego placu miał także podkreślić pomnik Feliksa Dzierżyńskiego.

Wcześniej plac miał kształt trójkątny. Nadawała mu go biegnąca po skosie ulica Rymarska, która obecnie nie istnieje. Na samym środku znajdował się skwer, który następnie przeniesiono po roku 1897 z Krakowskiego Przedmieścia, co było spowodowane budową pomnika Adama Mickiewicza. Zabudowa placu została w większości zniszczona po powstaniu warszawskim. Po roku 1945 odbudowano gmachy z okresu Królestwa Kongresowego w zachodniej pierzei placu. Ulicę Rymarską zlikwidowano, a budynki znajdujące się po wschodniej stronie placu rozebrano. W ten sposób plac został poszerzony i otrzymał kształt prostokąta.

Co ciekawe, w roku 2001 odsłonięto pomnik Juliusza Słowackiego w pobliżu miejsca, gdzie znajdował się monument Dzierżyńskiego. Juliusz Słowacki pracował w pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w latach 1829-1831. Natomiast przy wschodniej pierzei stanął pomnik Stefana Starzyńskiego, który w swojej pozie pochylony jest nad planami miasta.