ulica Długa 132, 05-300 Budy Barcząckie
NIP: 8222169844
Anna Gryglas
tel.: 504 548 530
email: biuro@brzozowisko.com

 

Tel: +48 504 548 530 | Mail: biuro@brzozowisko.com

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego

Początki działalności Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku miały miejsce podczas II wojny światowej oraz okupacji niemieckiej, kiedy organizowano akcje tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej. Na terenie powiatu warszawskiego istniało podczas okupacji 21 tajnych kursów gimnazjalnych oraz licealnych. Jeden z takich kursów odbywał się w gminie Sulejówek i kierowany był on przez Jadwigę Pieńkowską. Miał on miejsce w roku szkolnym 1941/1942 i obejmował 53 uczniów.

Jednak po ukończeniu szkoły powszechnej młodzież w tej gminie miała bardzo małe szanse na kontynuację dalszej nauki. Dlatego kierownik Szkoły Powszechnej w Cechówce E. Ciesielski zorganizował w latach 1943/1944 tajne komplety I klasy Gimnazjum Ogólnokształcącego. Po 31 lipca 1944 roku do Sulejówka wkroczyło wojsko radzieckie. Przystąpiono do odbudowy szkolnictwa powszechnego oraz tworzenia szkolnictwa średniego. Nastąpiła więc inauguracja działalności Gimnazjum Ogólnokształcącego. Druga szkoła Spółdzielczo-Handlowa mieściła się w Miłośnie.

1 września 1945 roku szkoła w Sulejówku stała się oficjalnie filią Państwowego Gimnazjum i Liceum imienia króla Władysława IV w Warszawie. Niestety szkoła miała poważne problemy finansowe. Nie miała ona własnej posesji oraz nastąpiła likwidacja szkoły w obecnym charakterze. Warto wspomnieć o tym, że profesor Stanisław Grabski we wrześniu 1947 roku podarował gminie plac pod budowę szkoły o powierzchni 0,5 hektara. Władze podarowały także szkole wielki poniemiecki barak. Miesiąc później rozpoczęto jego montaż na działce, która została oferowana właśnie przez profesora Grabskiego.

1 luterka 1949 roku w Sulejówku powstała jedna Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego. Utworzona została ona z połączenia klas gimnazjalnych ze Szkołą Podstawową. W roku 1977/1978 powstał Zespół Szkół w Sulejówku. Również w tym czasie nadano szkole imię Ignaca Jana Paderewskiego. Dzień Patrona szkoły przypada na 17 listopada.