ulica Długa 132, 05-300 Budy Barcząckie
NIP: 8222169844
Anna Gryglas
tel.: 504 548 530
email: biuro@brzozowisko.com

 

Tel: +48 504 548 530 | Mail: biuro@brzozowisko.com

Zespół pałacowo-ogrodowy w Siedlcach

Pałac Ogińskich został wybudowany przez Kazimierza Czartoryskiego przed rokiem 1730. Został on zbudowany na miejscu drewnianych dworów. O nich pierwsza zmianka była w 1698 roku. Gruntowny remont pałacu w latach 1769-1770 został przeprowadzony przez Michała Fryderyka Czartoryskiego. Pałac wziął swoją nazwę od Aleksandry Ogińskiej, która w 1775 roku odziedziczyła go po ojcu Michale. W latach 1779-1781 przebudowała ona pałac według planów Stanisława Zawadzkiego.

Dobudowana została górna kondygnacja w centralnej części razem z nową elewacją frontową. Po bokach natomiast zbudowano dwa skrzydła poprzeczne. Cała przebudowa sprawiła, że pałac nabrał charakteru klasycznego. Co ciekawe, była to pierwsza budowla w Polsce, która zawierała motyw portyku kolumnowego.

W pałacu tym gościł król Stanisław August Poniatowski w latach 1783 i 1793. Podczas swojej pierwszej wizyty, król poprawił plany górnych apartamentów. Było to związane z niedogodnościami, jakich doznał podczas pobytu. Warto także wspomnieć o tym, że gościem w pałacu był Tadeusz Kościuszko. Dodatkowo w salach tego pałacu tworzyli tacy poeci, jak Franciszek Karpiński, Julian Ursyn Niemcewicz czy Franciszek Dionizy Kniaźnin.

Po roku 1774 zaczęto wystawiał w pałacu sztuki teatralne. Pierwszym był „Pigmalion” według J.J. Rousseau. Oprócz sztuk teatralnych odbywały się tutaj również festyny dworskie, wieczory poetyckie oraz koncerty.

W 1798 roku, gdy Aleksandra Ogińska zmarła, właścicielem pałacu stała się Izabela Czartoryska. Wymieniła ona dobra siedleckie na dobra rządowe na Lubelszczyźnie. Po roku 1804 Siedlce stały się miastem rządowym, natomiast pałac obiektem użyteczności publicznej. Podczas II wojny światowej pałac został spalony. Odbudowano go w roku 1950. Obecnie użytkownikiem pałacu od roku 2006 jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Park miejski został założony XVIII wieku. Był on początkowo w stylu włoskim. Przed wizytą króla Stanisława Poniatowskiego w 1783 roku, w parku powstały kolejne obiekty. Dodatkowych budowli było ponad trzydzieści.