ulica Długa 132, 05-300 Budy Barcząckie
NIP: 8222169844
Anna Gryglas
tel.: 504 548 530
email: biuro@brzozowisko.com

 

Tel: +48 504 548 530 | Mail: biuro@brzozowisko.com

Ratusz w Siedlcach

Jest to budowla zwana „Jackiem”, która została wzniesiona w stylu późnobarokowym-klasycystycznym. Mieści się ona przy ulicy Józefa Piłsudskiego 1. Ratusz powstał w połowie XVIII wieku według projektu Stanisława Zawadzkiego. Ta sama osoba zaprojektowała siedlecki pałac Aleksandry Ogińskiej. Budowla zwieńczona była wieżą z figurą Atlasa, który dźwiga kulę ziemską. Podczas II wojny światowej ratusz został częściowo zniszczony, jednak odbudowano go w latach 1945-1952. Dzisiaj w ratuszu znajduje się Muzeum Regionalne w Siedlcach. Obok budynku znajduje się biblioteka, przed którą stoi ławeczka Żeromskiego.

Ratusz w Siedlcach jest bardzo ceniony jako obiekt architektoniczny o przeznaczeniu publicznym. Jego nazwa „Jacek” najprawdopodobniej pochodzi z miejscowej legendy. Według niej do wykonania figury Atlasa pozował lokaj Aleksandry Ogińskiej, który miał na imię Jacek.

Obiekt ten posiada oryginalną formę, przez co jest zaliczany jako jeden z najciekawszych budowli ratuszowych w Polsce. Na obszarze dzisiejszego Ratuszu, kiedyś stały tutaj kilka drewnianych ratuszy, które niestety uległy zniszczeniu przez pożary. Budynek ten był typowym ratuszem handlowym, który został wzniesiony na planie krzyża. Skrzydła ratusza zostały natomiast przeznaczone na kramy i sklepy. W centralnej części wieżowej znajdowały się pomieszczenia administracyjnie. Architektonicznie można dostrzec nawet wpływy budownictwa niemieckiego.

Warto wspomnieć o tym, że z wieży ratuszowej wygrywany jest polonez Kleofasa Ogińskiego pod tytułem „Pożegnanie Ojczyzny”. Od północy wmurowano w ścianie tablicę upamiętniającą śmierć nauczycieli z regionu siedleckiego podczas niemieckiej okupacji. Od strony zachodniej natomiast wybudowano fontannę, która ma na celu upamiętnić współpracę Siedlec z włoskim miastem Pescantina.