Architektura krajobrazu BRZOZOWISKO

ulica Długa 132, 05-300 Budy Barcząckie
NIP: 8222169844
Anna Gryglas
tel.: 504 548 530
email: biuro@brzozowisko.com

 

Tel: +48 504 548 530 | Mail: biuro@brzozowisko.com

Siedlce

Siedlce jest miastem na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Położone jest ono w województwie mazowieckim oraz na Podlasiu Południowym. Znajduje się ono pomiędzy rzekami Muchawka i Helenka. Miejscowość ta jest lokalnym ośrodkiem kulturalnym, gdzie odbywają się festiwale, wystawy i koncerty o wymiarze ogólnopolskim.

Na rok 2020 w mieście tym mieszkało ponad 78 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o ranking pod względem liczby ludności, to Siedlce znajdują się na 46 miejscu w Polsce, natomiast w województwie mazowieckim 4. Dodatkowo jest to siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Siedlce posiadają rozwinięty handel, usługi oraz przemysł. W miejscowości tej znajdują się także szkoły wyższe, 10 szkół średnich czy nawet szkoła muzyczka I i II stopnia.

Historia

Najstarsza informacja o mieście Siedlce pochodzi z roku 1448. Była to w tamtym czasie najbardziej wysunięta na północ część małopolskiej ziemi łukowskiej. Siedlce otrzymały prawa miejskie na prawie magdeburskim w roku 1547. Pierwsze stulecie istnienia miasta charakteryzowało się dynamicznym rozwojem. Rosła liczba mieszkańców, kupców, rzemieślników czy nawet powierzchnia miasta. Niestety rozwój miejscowości przerwały wojny w połowie XVII wieku. Odrodzenie Siedlec nastąpiły dzięki Aleksandry Ogińskiej z rodu Czartoryskich. Na przedstawienia teatralne była zapraszana elita z całego kraju.

Położenie miasta

Miasto to jest położone we wschodniej części województwa mazowieckiego. Jest ono umiejscowione na tradycyjnym, międzynarodowym szlaku biegnącym przez prawie całą Europę. Trasa ta wiedzie od Lizbony, przez Paryż, Berlin, aż do Moskwy. Znajduje się tutaj również międzynarodowa linia kolejowa, która łączy wschód oraz zachód Europy.

Klimat miasta

Siedlce są położone w strefie klimatu przejściowego, gdzie zauważyć możemy przeważające wpływy klimatu kontynentalnego. Średnie temperatury tutaj kształtują się od 12,2 do 23,9 stopni. Zimą wynoszą one od -4 do 1,2 stopni. W przypadku średnich rocznych opadów liczba ta wynosi 522 mml.

Architekt krajobrazu Siedlce
Ogrodnik Siedlce
Projektant krajobrazu Siedlce

Zespół pałacowo-ogrodowy w Siedlcach - Sprawdź dojazd
Ratusz w Siedlcach - Sprawdź dojazd
Muzeum Regionalne - Sprawdź dojazd
Muzeum Diecezjalne - Sprawdź dojazd
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Teresy - Sprawdź dojazd