Projekty ogrodów

Projektowanie ogrodów Mińsk Mazowiecki jest pierwszym i niezbędnym etapem przed przystąpieniem do realizacji prac w ogrodzie. Inwestor powinien posiadać mapkę geodezyjną, która ułatwi oraz przynajmniej podstawowy obraz ogrodu, który chciałby posiadać. Podczas pierwszego spotkania zostają wstępnie ustalone granice rabat, trawników oraz drzewa i krzewy, które mają zostać usunięte z ogrodu. Zostaną wykonane precyzyjne pomiary działki. Projektant ogrodów zaproponuje od razu rozwiązania, które stosuje się obecnie w ogrodach. Podczas spotkania zostanie ustalony zakres prac oraz termin realizacji

 

Tel: +48 504 548 530 | Mail: biuro@brzozowisko.com

Zostaną zaproponowane drzewa, krzewy i byliny. Rośliny zostaną dobrane pod względem ułożenia działki, nasłonecznienia oraz gleby, która na niej występuje. W przypadku, gdy gleba okazuje się mało urodzajna, Projektant ogrodów Mińsk Mazowiecki zaleca nawiezienie ziemi urodzajnej, przeznaczonej specjalnie pod trawnik lub rabaty. Podczas pierwszej rozmowy zostanie również ustalone, czy system nawadniania ogrodów powinien zostać założony, czy punkty świetlne, do których powinien być doprowadzony przewód elektryczny należy zrobić. Projektowanie ogrodów Mińsk Mazowiecki to szereg czynności, które zostaną wykonane wraz z właścicielem ogrodu. Zajmujemy się projektowaniem oraz kompleksową realizacją ogrodów nowych oraz rewitalizacją ogrodów już istniejących. Podczas spotkania zostanie sporządzony spis istniejących obiektów stałych oraz pełna inwentaryzacja już istniejących roślin.

Projektant ogrodów Mińsk mazowiecki

Typowe ogrody jakie są zakładane w Mińsku Mazowieckim i okolicach to ogród wiejski, miejski, podmiejski, japoński, ogród w stylu angielskim oraz amerykańskim. Zazwyczaj wystarczą 2-3 spotkania z klientem w celu omówienia ostatecznego projektu, kształtów rabat, trawnika, doboru roślin oraz nawodnienia. Następnie można przystąpić do realizacji projektu. Oczywiście w trakcie prac można wprowadzić pewne modyfikacje odnośnie kształtów rabat czy trawnika. Możliwe również są zmiany związane z roślinami, ponieważ często klienci decydują jednak, aby drzewa były posadzone jak najwyższe.